Tag: SINTE-Lest

Tèsis presentades, Tèsis URL

Concepcions sobre l’escriptura i benestar psicològic en els estudis de doctorat: la perspectiva dels estudiants

Tèsis presentades, Tèsis URL

Constructing Knowledge about University Education: a Study of an Action-Oriented Discipline

Tèsis presentades, Tèsis URL

Acompanyament al professorat novell: avaluació d’un programa per a la construcció del coneixement professional

Tèsis presentades, Tèsis URL

Comprensión de múltiples textos expositivos: relaciones entre conocimiento previo y autorregulación

Tèsis presentades, Tèsis URL

Escritura académica en la universidad: regulación del proceso de composición, conocimientos del tema y calidad textual

Tèsis presentades, Tèsis URL

Argumentació i construcció del coneixement: Estratègies argumentatives dels estudiants universitaris en situació de debat

Tèsis presentades, Tèsis URL

Construir la veu filosòfica mitjançant l’escriptura col•laborativa: una comunitat d’aprenentatge de la Filosofia a Batxillerat

Tèsis presentades, Tèsis URL

Enfoques de aprendizaje y de estudio de los estudiantes universitarios

Tèsis presentades, Tèsis URL

La regulació de l’escriptura d’articles de recerca. Estratègies d’escriptors experts en castellà com a primera llengua i en anglès com a llengua internacional

Tèsis presentades, Tèsis URL

El conocimiento estratégico y procedimental implicado en la formación inicial docente

Tèsis presentades, Tèsis URL

Les competències professionals del professor d’educació física de Secundària a Catalunya. Una proposta de categories per a la seva anàlisi

Tèsis presentades, Tèsis URL

Els procediments d’estudi de textos a l’ESO: concepcions i pràctiques