Tag: TIC

MIPE-DIPE, Novetats

Seminario “Dispositivos pedagógicos basados en la narrativa” por la Dra. Frida Díaz Barriga

Novetats

Trobada “Gamificació des de l’aula: Experiències, propostes i realitats”

Novetats

Conferència sobre la Fundació Formació i Treball per Albert Alberich

Novetats

Defensa de la tesi “Ayuda educativa y niveles de la calidad de la regulación compartida en entornos de aprendizaje colaborativo mediado por ordenador” por Juan Carlos Castellanos

MIPE-DIPE, Novetats

Seminari: “La participació infantil a la transformació dels seus espais d’aprenentatge: Democratitzant la creació mitjançant un projecte de fabricació digital en un fablab”

Novetats

Conferència “Is Technology Good for Education?” pel Dr. Selwyn

Novetats

Conferencia “Configuración y seguimiento de Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs) mediados por la institución mediante Google Apps” por el Dr. Oskar Casquero

Tèsis en procés, Tèsis UB

Improving L2 Writing Productions through Formative Assessment in a Wiki Supported Environment Feedback and Teacher Guidance for Learning Diaries in a Secondary Education Context

Tèsis en procés, Tèsis UB

Evaluación formativa, seguimiento de los estudiantes y feedback del profesor con uso de TIC: Análisis de algunas prácticas evaluativas en la Educación Secundaria.

Tèsis presentades, Tèsis UB

Evaluación de los aprendizajes mediante herramientas TIC. Transparencia de las prácticas de evaluación y dispositivos de ayuda pedagógica

Tèsis presentades, Tèsis UB

Ensenyament de la lectura i escriptura assistit per ordinador en alumnes amb discapacitat: disseny i avaluació del programari “Divertext”