Premis de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables als millors treballs finals de grau i màster en l’àmbit de la promoció de la salut en relació amb els ODS, amb una dotació econòmica total de 6.000 €.

Es concediran sis premis, tres per cada modalitat, treballs finals de grau i  treballs finals de màster. Cada premi consisteix en un diploma del Departament de Recerca i Universitats i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com en la percepció de 1.000 €, que aporten els departaments  esmentats

Poden optar als premis els treballs que apliquin la perspectiva de la promoció de la salut relacionada amb els ODS. A aquests efectes, la promoció de la salut s’entén relacionada tant amb persones com amb societats.

Pot participar l’alumnat que hagi defensat el TFG o TFM a qualsevol de les universitats catalanes durant els cursos 2020-2021 o 2021-2022, sempre que el treball hagi estat qualificat amb una nota d’excel·lent.

Per a més informació, clica l’enllaç

Be Sociable, Share!