En el marc de les activitats formatives organitzades per les comissions acadèmiques dels programes de postgrau MIPE i DIPE, la Dra. Ana Teberosky, professora honorífica de la Universitat de Barcelona, ​​impartirà el seminari Aprenentatge del llenguatge i l’alfabetització: diferents enfocaments i diferents pràctiques.

Data: 17 i 20 novembre 2015
Hora: 11:00 a 14: 00h
Lloc: Aula 2209, 2n pis de l’edifici Ponent, Campus Mundet, Universitat de Barcelona.

Els estudiants del MIPE-DIPE interessats s’han d’inscriure al seminari enviant un missatge al correu: seguimientomipedipe@gmail.com

Temari del seminari

2. Relacions de continuïtat / discontinuïtat entre l’aprenentatge inicial del llenguatge i l’alfabetització.
Aspectes de continuïtat entre llenguatge oral i escrit i de discontinuïtat, específicament en relació al coneixement metalingüístic.

1.1. Coneixements lingüístics dels nens d’Educació infantil.
1.2. Nocions de “massa crítica”, de reorganització lexical i l’aprenentatge del llenguatge escrit.
1.3. Nous aprenentatges amb l’alfabetització.

2. Diferents enfocaments, diferents pràctiques educatives.
Tipus de pràctiques en la família, en Educació infantil i en els primers anys de primària.

2.1. Context familiar i diferències culturals en relació a la lectura conjunta, coneixement de vocabulari, llenguatge descontextualitzat.
2.2. Ensenyar llenguatge (oral i escrit) o ​​ensenyar el codi. Diferències en les pràctiques.
2.3. Importància de l’input i de la producció en el procés d’aprenentatge.

Be Sociable, Share!