Grup de recerca sobre aprenentatge entre iguals, SINTE-GRAI · UAB

GRAI http://grupsderecerca.uab.cat/grai

Investigador Principal

David Duran Gisbert

Investigador/es

Mariona Corcelles (URL), Marta Flores (UAB), Ester Miquel (UAB), Vanessa Valdebenito (UCT), Maite Oller (DE). Doctorands: Jesús Ribosa, Clara Bastart, Andrea Fernández, Félix Quiñones i Julia Quiroz.

 

Principals línies

  • Disseny de programes educatius basats en la tutoria entre iguals (Llegim i escrivim en parella, (En)Raonem en parella i Reading in Pairs) y formació en xarxa de centres que els porten a la pràctica.
  • Aprenentatge cooperatiu en àrees curriculars. Formació de professorat per a la incorporació de pràctiques d’aprenentatge cooperatiu a l’ensenyament primari i secundari.
  • Investigació sobre aprenentatge entre iguals -entre alumnes, però també entre professorat. Implicacions educatives de “aprendre ensenyant”.

Projectes (últims 5 anys)

Títol del projecte: Docència compartida: com a instrument d’atenció a l’alumnat de primària i com a instrument d’aprenentatge entre mestres
Entitat finançadora: AGAUR
Investigador principal: David Duran
Inici: 30/0)/2016 Fi: 30/09/2018.

Títol del projecte: Viver d’Aprenentatge Comunitari
Entitat finançadora: (AEIRaval)
Investigador principal: David Duran
Inici: 15/10/2018. Fi: en curs.

Títol del projecte: Formació de professorat, desenvolupament, investigació en programes de tutoria entre iguals amb les administracions educatives de Catalunya, País Vasco, Navarra i Illes Balears
Entitat finançadora: Governs autonòmics respectius
Investigador principal: David Duran
Inici: 1/10/2017. Fi: en curs.

Títol del projecte: Assessorament a la Xarxa de Competències Bàsiques sobre aprenentatge docent entre iguals.
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
Investigador principal: David Duran
Inici: 17/12/2020. Fi: en curs.

Publicacions (últims 5 anys)

Llibres

Duran, D. (Coord.), Flores, M., Oller, M., Corcelles, M., Miquel, E., & Blanch, S. (2018). Llegim i escrivim en parella: Tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la competència comunicativa. Horsori.

Duran, D., & Topping, K. J. (2017). Learning by teaching: Evidence-based strategies to enhance learning in the classroom. Routledge.

Topping, K., Buchs, C., Duran, D., & Van Keer, H. (2017). Effective peer learning: From principles to practical implementation. Routledge.

Capítols de llibre

Duran, D., & Miquel, E. (2019). Preparing teachers for collaborative classrooms. A Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press.

Duran, D. (2018). Aprendizaje entre iguales: Evidencias, instrumento para la inclusión y aprendizaje del alumno que ofrece ayuda. A J. C. Torrego y C. Monge (Coords.), Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo (pp. 173-199). Editorial Síntesis.

Articles

Duran, D., Flores, M., Ribas, T., & Ribosa, J. (2020). Student teachers’ perceptions and evidence of peer learning through co-teaching: Improving attitudes and willingness towards co-teaching. European Journal of Psychology of Education. Publicació en línia avançada.

Duran, D., Ribosa, J., & Sánchez, G. (2020). Peer tutoring for improvement in rhythm reading fluency and comprehension. International Journal of Music Education38(2) 299-312.

Duran, D., Corcelles, M., Flores, M., & Miquel, E. (2020). Changes in attitudes and willingness to use co-teaching through pre-service teacher training experiences. Professional Development in Education, 46(5), 770-779.

Duran, D., Flores, M., & Miquel, E. (2019). The teacher’s role during cooperative learning: Should I leave the classroom when students are independently working in teams? Journal of Classroom Interaction, 54(2), 25-40.

Duran, D., Flores, M., Oller, M., y Ramírez, M. (2019). Reading in pairs: Description and results of a peer tutoring program for English as a foreign language. Innovation in Language Learning and Teaching, 13(4), 303-317. 

Duran, D., Corcelles, M., & Flores, M. (2017). Enhancing expectations of cooperative learning use through initial teacher training. International Journal of Educational Psychology, 6(3), 278-300.

Duran, D. (2017). Learning-by-teaching: Evidence and implications as a pedagogical mechanism. Innovations in Education and Teaching International, 54(5), 476-484.

Miquel, E., & Duran, D. (2017). Peer Learning Network: Implementing and sustaining cooperative learning by teacher collaboration. Journal of Education for Teaching, 43(3), 349-360.

Ribosa, J., & Duran, D. (2017). Cooperación, juego y matemáticas: Análisis de la aplicación del Tridio Cooperativo con alumnado de primaria. PNA, 11(3), 205-231.

Ponències (últims 5 anys)

Ribosa, J., & Duran, D. (2020, 11 de desembre). Percepciones de estudiantes de primaria sobre la regulación de su aprendizaje en un proyecto cooperativo de creación de videotutoriales para aprender enseñando [Comunicació virtual]. XIV Congreso Internacional de Educación e Innovación, Coimbra.

Ribosa, J., & Duran, D. (2020, novembre). Proyecto Bikos: Curiosidad científica y creación de vídeos para aprender enseñando [Comunicació virtual]. 1er Congreso Internacional sobre Educación Científica y Problemas Relevantes para la Ciudadanía, Màlaga, Espanya. 12-13 novembre.

Fernández-Barros, A., Viladot, L., & Duran, D. (2020). ¿Aprender enseñando? Un proyecto para el desarrollo de la afinación y de la percepción auditiva en alumnos de violín y viola.  Comunicació al VI Congreso CEIMUS de Educación e Investigación Musical (organitzat per l’IEM). 28-28 de febrer i 1 de març, Zaragoza.

Duran, D., & Ribosa, J. (2019, novembre). “Learning by teaching: How can students learn by teaching their peers” (90 min.) Workshop in the IAIE Conference “Another Brick in the Wall: Transforming Education”. Amsterdam, Intercultural Association for Intercultural Education. 11-15 novembre de 2019.

Duran, D. (2017, octubre). Evidencias sobre la efectividad del aprendizaje cooperativo: síntesis de metaanálisis y relación con educación inclusiva. Ponencia invitada en I Congreso Internacional de Inclusión y Mejora Educativa. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), 25-27/10/2017.

Miquel, E. Duran, D., & Flores, M. (2017, setembre). Teacher Collaboration as a central axis of the Staff-development Model Peer Learning Network. Comunicació a Invited Symposium: Interaction-based interventions that transform learning. Al 17th Biennal EARLI Conference, 29 d’agost a 2 de setembre de 2017, Tampere, Finlàndia.

Flores, M, Duran, D., & Miquel, E. (2017, juny). Potencialidades y dificultades de la docencia compartida en el aula universitaria. Comunicació al VI Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. Bilbao, 29 i 30 de juny de 2017.

Tesis (últims 5 anys)

Vázquez-Rivas, A. (2017). La tutoría entre iguales como intervención cooperativa para el desarrollo de la empatía en el ámbito de ciencias de la enfermería. Tesis doctoral dirigida per David Duran. Universitat Autònoma de Barcelona.

Be Sociable, Share!