Grup de recerca en identitat i estratègies docents, SINTE-IdentitES · UAB

https://www.sinte.me

Investigador principal:

Monereo Font, Carles

Investigadors:

Dra. Crista Weise, Dra. Eva Liesa, Dra. Paula Mayoral, Dr. Andy Morodo, Dra. Núria Suñé, Dra. Mireia Giralt-Romeu. Doctorandes: Julissa Anaya, Aina Franch, Marina García Morante, Cecilia Hernández, Carla Meneses, Karina Pabón, Paulina Rojos.

Principal línia d’investigació del grup:

La Identitat dels professionals de l’Educació: construcció i formació.

Projectes en curs:

Teacher inquiry-based practices: mapping the situation in Spanish schools and validating evidence-based training (TIP-MapVa). Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. PID2021-128483OB-100 (2022-2026). IP: Dra. Eva Liesa.

Conveni de col.laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per la formació, assessorament i recerca en relació als nous decrets curriculars (2021-2023). IP: Dr. Carles Monereo

La millora de les pràctiques dels futurs mestres a partir de la seva participació col·laborativa en comunitats professionals d’aprenentatge. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Ref. 2020ARMIF 00027 (2020-2022). IP: Dra. Eva Liesa

Avaluació d’entitats educatives per a l’obtenció del segell de qualitat. Entitat finançadora: Consell d’Innovació Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona. (2020-2021). IP: Dra. Eva Liesa.

El desenvolupament de la competència investigadora dels futurs mestres a través d’un model de formació basat en pràctiques educatives fonamentades. Entitat finançadora: Universitat Ramon Llull. Ref: 2020-URL-Proj-044 (2019-2020). IP: Dra. Eva Liesa.

Publicacions destacades del grup (últims 5 anys):

Aguayo, M. & Weise, C. (2021). Career Transition and Identity Development in Academic Nurses: A Qualitative Study. Journal of Constructivist Psychology. 35(4); 1371-1389.

Alvarez, I. Weise, C., Valls, B. & Morodo, A. (2018) How do Primary Education trainee teachers perceive Educational Psychology? Teachers and Teaching, 1-14.

Badia, A. & Liesa, E. (2020). Experienced teachers’ identity based on their I-positions: an analysis in the catalan context. European Journal of Teacher Education, 1-16. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1795122

Badia, A., Liesa, E. & Toom, A. (2022).  The identity of the teacher in compulsory education. A Monereo, C. (ed.) The Identity of Education Professionals. Positioning, training & innovation. Charlotte: Information Age Publishing (IAP).

Giralt-Romeu, M., Liesa, E., Mayoral, P. & Becerril, L. (2020). Student teachers’ positioning with regard to their key learning experiences in the first practicum. Quaderns de Psicologia, 22(2). https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1570

Giralt-Romeu, M., Liesa, E., & Castelló, M. (2020). I research, you research: do future teachers consider themselves researchers? Infancia y Aprendizaje, 44(3). https://doi.org/10.1080/02103702.2020.1759001

Liesa, E., Giralt-Romeu, M. & Ligorio, B. (2022). The identity of Student-teachers: becoming a professionals. A Monereo, C. (ed.) The Identity of Education Professionals. Positioning, training & innovation. Charlotte:  Information Age Publishing (IAP).

Monereo, C. (2020). Enseñar y aprender en la educación superior. A M. Turull. Manual de introducción a la docencia universitaria (pp. 75-98). Barcelona: Octaedro/ICE-UB.

Monereo, C. (2019) The role of critical incidents in the dialogical construction of teacher identity. Analysis of a professional transition case. Learning, Culture and Social Interaction, 20, 4-13. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2017.10.002

Monereo, C. & Badia, A. (2020). A dialogical self-approach to understanding teacher identity in times of educational innovations. Quaderns de Psicologia, 22(2) https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1572

Monereo, C. & Caride, M. (2021). Becoming a Professional: Analysis of the Reciprocal Influence between I-Positions and We-Positions in a Group of University Students. Journal of Constructivist Psychology, 35(4), 1347–1370. https://doi.org/10.1080/10720537.2021.1989095

Monereo, C. & Liesa, E. (2020) Early career researchers’ identity positions based on research experiences. Higher Education Research & Development, 41(1); 193-210. https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1835834

Monereo, C., Weise, C. & Hermans, H. (Eds.) (2021).  Dialogicality: Personal, local, and planetary dialogue in education, health, citizenship, and research. International Society for Dialogical Science. http://dx.doi.org/10.17613/gqxq-ng18

Suñé-Soler, N. & Monereo, C. (2020). Doctoral Support Networks: characteristics and associations with research conditions and identity development. Quaderns de Psicologia, 22 (2) https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1576

Weise, C., Aguayo–González, M. & Castelló, M. (2020). Significant events and the role of emotion along doctoral researcher personal trajectories. Educational Research, 62(3), 304-323.

Weise, C & Alvarez, I (2018). Identidad y percepciones de género. Retos para la formación de mujeres, líderes indígenas. Aposta. Revista de ciencias sociales, 77; 257-287.

Weise, C. i Alvarez, I. & Sarapura, N. (2021). Designing a deep intercultural curriculum in higher education. Co-constructing knowledge with indigenous women. Alternative, 17(2). https://doi.org/10.1177/11771801211019027

Weise, C. & Monereo C. (2018). University teachers’ copyng sociocultural diversity. A study about critical Incidents between hegemonic and subaltern cultures. Creative Education, 9; 959-978.

Weise, C., Morodo, A. & Kullasep, K. (2022). The Identity of the inclusive teacher: Perceptions about the diversity and development of inclusive teacher I-positions. A Monereo, C. (ed.) The Identity of Education Professionals. Positioning, training & innovation. Charlotte: Information Age Publishing (IAP).

Weise, L. & Suñé, N. (2020). Convertirse en investigador. Métodos basados en el Self Dialógico para la formación de la identidad de estudiantes de postgrado. Quaderns de Psicologia. International journal of Psychology, 22(2).

Ponències (darrers 5 anys)

Giralt-Romeu, M.; Castelló Badia, M. & Liesa, E. (2018, juny). El desarrollo de la identidad profesional docente como indagador durante la formación inicial. Comunicació en el IX Congrés Internacional de Psicologia i Educació (CIPE). La Rioja (Espanya).

Giralt-Romeu, M.; Liesa, E. & Castelló, M. (2019, juny). Teacher’s professional identity as inquires: The Voice of teacher educators. Pòster presentat al III Congrés EuroSoTl. Bilbao (Espanya).

Monereo, C.,Franch, A.,  García-Morante, M., Giralt-Romeu, M., Liesa, E.; Mayoral, M.P.; Meneses, C., Morodo, A.; Pabón, K. & Suñé, N. (2021, juny). Organització del XI International Conference on Dialogical Self. Barcelona (Espanya).

Weise, C. & Aguayo, M. (2018, Agost-setembre). Starting a PhD: significative events and the role of the associated emotions along PhD trajectòries. Comunicació al 17 th Biennial EARLI Conference. ” Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good. EARLI (European Association fuera Research on Learning and Instruccion). Tampere, (Finlàndia).

Weise, C. & Monereo C. (2017, octubre) Constructing a theoretical framework on identities in education. Comunicación en el Seminario Internacional: Rethinking identity in education from the Dialogical Self perspective. SINTE-URL. España.

Weise, C. (2017, juliol). La Identidad docente y el Análisis de Incidentes críticos en contextos de alta diversidad sociocultural. Comunicació en el Congrés de: Buenas Prácticas en Educación Intercultural y Bilingüe. Normal de la Región de la Montaña y Normal de Ayotzinapa. Tlapa de Comonfort Guerrero (México).

Tesis doctorals (darrers 5 anys)

Altamirano, E. (2020). Identidad profesional de matronas/es docentes en Chile y su relación con estrategias de afrontamiento ante incidentes críticos. Direcció: Oscar Nail i Carles Monereo.

Álvarez, B. (2018). Concepciones sobre aprender y enseñar a través de la escritura en clase de ciencias naturales. Direcció: Carles Monereo.

Boada, E. (2019). Identificació dels elements de les activitats educatives en centres de Ciència que afavoreixen el desenvolupament de les dimensions de la competència científica. Direcció: Conxita Martínez i Carles Monereo.

Canelo, J. (2020). La construcción de la identidad docente a través del análisis de incidentes críticos en la formación inicial de maestros.  Direcció: E.Liesa.

Giralt-Romeu, M. (2020). El rol de la indagación en la identidad profesional docente. Situación actual y retos en la formación inicial. Direcció:  E.Liesa i M.Castelló.

Mejías, E. (2019).  Evaluación e identidad docente: impacto de una formación sobre evaluación auténtica. Direcció: Carles Monereo.

Morodo, A. (2018). Convergencia entre la identidad docente y la del alumno como medio de atención a la diversidad. Una propuesta de análisis y intervención. Direcció: Carles Monereo.

Suñé, N. (2019). The Dialogical Self of Doctoral Candidates. Direcció: Carles Monereo

Valencia, A. (2019). Construction of Identity of Enterpreneur. Implications for Training. Direcció: Carles Monereo.

Be Sociable, Share!