Grup de recerca en identitat i estratègies docents, SINTE-IdentitES · UAB

https://www.sinte.me/identites-1  (https://www.critic-edu.com/)

Investigador principal:

Monereo Font, Carles

Investigadors:

Álvarez, Ibis M. (UAB), Badía, Antoni (UOC), De La Torre-Bueno, Stefano (UAB), Fuentes, Marta (UAB), Mejías, Esperanza (UAB), Morondo, Andrés (UAB), Suñé, Núria (UAB), Valencia, Alina (UAB), Vargas, Karina (UAB), Weise, Crista (UAB).

Principals línies de recerca que desenvolupa el grup:

  • La construcció dialògica de la identitat professional educativa.
  • Identificació d’Incidents Crítics i d’estratègies d’afrontament en les diferents etapes educatives.
  • Formació dels professionals de l’Educació a través d’incidents crítics.
  • Sistemes virtuals per compartir la representació de la dinàmica del aula entre docents, estudiants i assessors

Projectes en curs:

Títol: La construcción de la identitat profesional educativa a través dels auto-diàlegs (persuasius).
Entitat finançadora: Oficina de Qualitat Docent (OQD) i ICE (UAB)
Investigador principal: Carles Monereo
Inici: 2017  Fi: 2019

Títol: Researcher Identity Development
Entitat finançadora: Erasmus + & Programme of European Union
Investigadors principals: Montserrat Castelló,  Carles Monereo
Inici: 2017  Fi: 2019

Títol: Creació d’una xarxa internacional sobre estratègies d’afrontament de incidents crítics en els diferents nivells educatius.
Entitats finançadores: Universidad de Concepción (Chile) i SINTE
Investigadors principals: Carles Monereo; Oscar Nail
Inici: 2015 Fi: No delimitat

Publicacions destacades del grup (últims 5 anys):

Llibres i capítols de llibre

Mejías, E. & Monereo, C. (2016). As Life Itself: Authentic Teaching and Evaluation of Professional Consulting Competencies in a Psychology Course. In E. Cano & G. Ion. Innovative Practices for Higher Education Assessment and Measurement (pp.311-331). IGI Global Publishing.

Monereo, C., Monte, M. y Andreucci, P. (2015) La gestión de incidentes críticos en la Universidad. Madrid: Narcea.

Monereo, C. (2014) El docente como estratega. De la enseñanza estratégica a la formación de una identidad profesional. Bogotá: Redipe.

Monereo, C. (comp.) (2014) Enseñando a enseñar en la universidad. Sistemas alternativos de formación del profesorado. Barcelona: Octaedro, ICE-UB, IDES-UAB.

Articles

Badia, A., Liesa, E., & Monereo, C. (en prensa). Early researchers’ identity positions based on significant events in research.

Scartezini, R. & Monereo, C. (2018). The development of university teachers’ professional identity: a dialogical study. Research Papers in Education, 33(1), 42-58.

Monereo, C. (2017). The role of critical incidents in the dialogical construction of teacher identity. Analysis of a professional transition case. Learning, Culture and Social Interaction https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2017.10.002

Badia, A., & Becerril, L. (2016). Renaming teaching practice through teacher reflection using critical incidents on a virtual training course. Journal of Education for Teaching, 42(2), 224-238.

Aguayo-González, M., Castelló, M., & Monereo, C. (2014) The identity of the nursing academic: between Education and research. Text Context Nursing, 23(2), 241-249.

Monereo, C. y Domínguez, C. (2014) La identidad docente de los profesores universitarios competentes. Educación XX1, 17(2), 83-104.

Ponències destacades a congressos i seminaris (últims 5 anys):

Becerril, L., Monereo, C.  Suñé, N. y Weise, C. (2018, junio). La construcción de la identidad investigadora desde una perspectiva dialógica. Symposium invitado en el IX Congreso Internacional de Psicología y Educación. Logroño, España.

Mayoral, P.,  Monereo, C., Scartezini, R., &  Weise, C. (2018, June).  Identities in education: Dialogical Self perspective and educational change. Invited Symposium  in 10th International Conference on the Dialogic Self. Braga, Portugal.

Badia, A., Liesa, E., Monereo, C., & Weise, C. (2017, October). Constructing a Theoretical Framework on identities in Education. International Seminar Re-thinking Identity in Education: a dialogical perspective. Barcelona, Spain.

Monereo, C. (2016). An integrated dialogical method for the study of teacher identity construction. An application to a case of professional transition. 31st International Congress of psychology. Yokohama, Japón.

Weise, C. & Monereo, C. (2016) Teachers’ training with critical incidents as an opportunity to change. 9th International Conference on the Dialogic Self. Lublin, Polonia.

Be Sociable, Share!