Orientació i intervenció psicoeducativa

Assignatures:

Assessorament i intervenció psicològica en l’àmbit de l’educació formal. 6 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. Prof.:  Javier Onrubia i Marta Minguela. Pla docent

Espais i pràctiques professionals de la psicologia de l’educació en l’àmbit de l’educació formal. 3 crèdits ECTS. Universitat Autònoma de Barcelona. Prof.: Ibis M. Álvarez. Pla docent

Espais i pràctiques professionals de la psicologia de l’educació en l’àmbit de l’educació informal. 3 crèdits ECTS. Universitat de Girona. Prof.: Moisès Esteban. Pla docent

Continguts:

  • Concepcions sobre les diferències individuals, l’aprenentatge i l’assessorament. El model educacional constructiu d’assessorament.
  • L’organització dels serveis d’orientació i assessorament psicopedagògic.
  • La intervenció psicoeducativa orientada a l’optimització de les institucions educatives.
  • Assessorament i processos de canvi per a la consecució d’institucions educatives inclusives.
  • La intervenció psicoeducativa orientada a l’optimització dels processos d’ensenyament i aprenentatge i d’atenció a la diversitat.
  • Assessorament i millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge a l’aula.
  • L’avaluació psicopedagògica i l’assessorament a l’elaboració d’adaptacions curriculars.
  • Les noves demandes formulades a la psicologia de l’educació des dels contextos educatius formals i escolars.
  • Les noves demandes formulades a la psicologia de l’educació des dels contextos educatius no formals.

Requisits: Haver cursat o cursar simultàniament almenys una assignatura de la matèria 1.

<- Matèria 2

Matèries obligatòries

Be Sociable, Share!