Investigació en psicologia de l’educació

Assignatures:

Mètodes i tècniques d’investigació en psicologia de l’educació. 6 crèdits ECTS. Universitat Autònoma de Barcelona. Prof.: José Luis Lalueza, Marta Padròs i Carme Viladrich. Pla docent

Temes i línies actuals d’investigació en psicologia de l’educació. 6 crèdits ECTS. Universitat Autònoma de Barcelona. Prof.: Carles Monereo. Pla docent

Continguts:

  • Presa de decisions estratègica en l’elaboració de dissenys d’investigació en psicologia de l’educació.
  • Mètodes i tècniques d’investigació qualitativa en psicologia de l’educació: disseny, recollida i anàlisi de dades.
  • Programari d’anàlisi qualitativa.
  • Mètodes i tècniques d’investigació quantitativa en psicologia de l’educació: disseny, recollida i anàlisi de dades.
  • Programari d’anàlisi quantitativa.
  • Difusió científica i processos d’indexació.
  • Principals bases documentals en psicologia de l’educació.
  • L’avaluació de publicacions científiques: modalitats i procediments de revisió entre parells.
  • Àmbits i línies d’investigació en psicologia de l’educació a les universitats participants en el MIPE i en altres universitats espanyoles, europees i d’altres països i regions.

Requisits: Haver cursat o cursar simultàniament almenys una assignatura de la matèria 1.

<- Matèria 1

Matèries obligatòries

Matèria 3 ->

Be Sociable, Share!