Matèries optatives

Matèria 4 Ensenyar i aprendre en contextos d’educació formal i escolar

Matèria 5 Estratègies d’aprenentatge, estratègies d’ensenyament i formació del professorat

Matèria 6 Cultura lletrada, alfabetització i aprenentatge

Matèria 7 Atenció psicoeducativa a les persones amb necessitats educatives especials

Matèria 8 Escenaris d’aprenentatge i pràctiques educatives en la societat de la informació

Matèria 9 Àmbits específics d’intervenció i investigació psicoeducativa

<< pla d’estudis

Be Sociable, Share!