Treball final de màster

10 crèdits ECTS

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat Ramon Llull

Els estudiants elaboraran un treball de forma autònoma, sota l’orientació i supervisió d’un professor del Màster, i ho presentaran i defensaran públicament davant un tribunal, que procedirà a la seva avaluació d’acord amb els criteris canònics en la presentació i defensa de treballs científics i professionals. El treball podrà ser escrit i defensat en català, castellà, anglès o francès.

Requisits: Haver superat 80 crèdits.

Pla docent

Orientacions

Pla d’estudis

Be Sociable, Share!