Tag: formació del professorat

Novetats

Defensa de la tesi “Ayuda educativa y reflexión conjunta sobre la propia práctica en el prácticum de educación infantil” per Tatiana López Jiménez

Novetats

Seminari: “El desenvolupament de la identitat professional dels docents universitaris: una perspectiva dialògica” per Raquel Scartezini

Novetats

Defensa de la tesi doctoral: “Els processos d’ajuda dels formadors a través de l’acompanyament en la pràctica docent inclusiva a professors experts en educació infantil” per Claudia Méndez

Novetats

Conferència “Un model de formació basat en incidents crítics per millorar el clima de convivència escolar” per Dr. Oscar Nair

Tèsis presentades, Tèsis UB

Conocimiento y formación híbrida del docente centrada en tareas de planificación auténticas

Tèsis presentades, Tèsis UAB

La formación del profesorado universitario orientada al cambio en la identidad profesional docente. Una propuesta basada en incidentes críticos

Tèsis en procés, Tèsis UB

La creación de un contexto de colaboración en un proceso de asesoramiento psicopedagógico dirigido a la mejora de las prácticas docentes del profesorado.

Tèsis en procés, Tèsis UB

Ayuda educativa de los tutores universitarios en el análisis de las intervenciones docentes realizadas por los estudiantes en el practicum de educación infantil.

Tèsis presentades, Tèsis UB

La evaluación del practicum de formación del profesorado. La retroalimentación como estrategia de ayuda al aprendizaje

Tèsis presentades, Tèsis UB

El concepte pràctic i la microgènesi de la co-mediació representacional de l’activitat

Tèsis presentades, Tèsis URL

Acompanyament al professorat novell: avaluació d’un programa per a la construcció del coneixement professional

Tèsis presentades, Tèsis UAB

Concepciones de aprendizaje, creencias y conocimientos declarativos sobre la práctica profesional

Tèsis presentades, Tèsis URL

El conocimiento estratégico y procedimental implicado en la formación inicial docente

Tèsis presentades, Tèsis URL

Les competències professionals del professor d’educació física de Secundària a Catalunya. Una proposta de categories per a la seva anàlisi

Tèsis presentades, Tèsis UAB

Enseñanza estratégica en un contexto virtual: un estudio sobre la formación de tutores en educación continua