L’Institut de Desenvolupament Professional – Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona, en el marc dels cursos per a la Formació del Professorat 2018,  organitza el «Curs bàsic d’R». 

El curs va dirigit al personal docent i investigador que vol fer servir el llenguatge de programació R per fer els càlculs i gràfics estadístics en les classes o per a l’anàlisi de les seves dades. L’objectiu és que l’alumne pugui utilitzar tots els recursos d’R de forma senzilla en els procediments estadístics més habituals: estadística descriptiva i inferència estadística bàsica. Al final del curs ha de ser capaç de continuar l’aprenentatge de manera autodidacta.

Data: 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 i 31 de gener de 2018

Horari: de 9.00h a 12.00h

Lloc: Campus Diagonal, aula pendent

Més informació 

Be Sociable, Share!