La Universitat de Barcelona convoca la primera edició dels premis Antoni M. Badia i Margarit a la millor tesi escrita en català, en homenatge i record de qui va ser rector de la nostra Universitat i, sobretot, un destacat lingüista. En un món globalitzat com el nostre, l’àmbit de la recerca escrita en llengua catalana necessita un impuls, al qual volem contribuir amb la convocatòria d’aquests premis. La voluntat de fer el català més present en la recerca entronca amb l’objectiu d’impulsar la redacció de tesis doctorals en aquesta llengua que tinguin presents la sostenibilitat, la perspectiva de gènere i la divulgació de coneixements.

Aquests premis tenen cinc modalitats :

  • Millor tesi en català de l’àmbit de les humanitats i les ciències socials
  • Millor tesi en català de l’àmbit de les ciències experimentals i ciències de la salut
  • Millor tesi en català amb perspectiva de gènere
  • Millor tesi o acció en català sobre objectius de desenvolupament sostenible
  • Millor acció en català de divulgació de la tesi doctoral

Cada premi consisteix en 1.600 € per a l’autor o autora de la tesi doctoral.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes (s’obrirà el 4 de novembre i es tancarà el 4 de desembre de 2021), i la resolució es publicarà durant el mes de gener.

Les sol·licituds per optar als Premis s’han de formalitzar d’acord amb el model normalitzat que s’adjunta a l’annex 1 i s’han de presentar via instància genèrica a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona, que es pot consultar al web https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html. La documentació addicional que s’hi adjunti, que ha d’incloure la tesi doctoral que es proposa per als Premis, ha de ser en PDF, amb un màxim de 10 Mb.

Les tesis presentades poden optar a una única modalitat dels Premis.

+ informació

 

 

Be Sociable, Share!