Resolució relativa a la inadmissió i desistiment de les sol·licituds, de la convocatòria dels ajuts per contractar personal investigador novell (JOAN ORÓ 2023).

Llistat amb la proposta de priorització definitiva posterior a la fase d’al·legacions dels ajuts Joan Oró 2023 (FI):

 La resolució de concessió dels ajuts correspon a l’AGAUR.

Llistat amb la proposta de priorització provisional dels ajuts JOAN ORÓ 2023:

Les persones interessades disposaran de 10 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació, per a presentar les al·legacions que estimin oportunes. Passat aquest termini, i un cop resoltes les al·legacions, l’AGAUR resoldrà l’adjudicació d

Be Sociable, Share!