Coordenades teòriques, epistemològiques i professionals de la psicologia de l’educació

Assignatures:

Cultura, desenvolupament i aprenentatge en psicologia de l’educació. 3 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. Prof.: Judith Oller. Pla docent

La construcció del coneixement psicoeducatiu: bases epistemològiques i metodològiques. 3 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. Prof.: Isabel Pellicer. Pla docent

Cànons de comunicació científica i professional en psicologia de l’educació. 6 crèdits ECTS. Universitat Ramon Llull. Prof.: Mariona Corcelles i Anna Sala. Pla docent

Enfocaments i tendències actuals en psicologia de l’educació. 6 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. Prof.: Javier Onrubia. Pla docent

Continguts:

 • Les relacions entre el coneixement psicològic i la teoria i la pràctica educativa.
 • Els enfocaments socioculturals de l’educació i de l’aprenentatge.
 • Constructivismes, constructivisme sociocultural i enfocaments constructivistes en educació.
 • Aplicacions i implicacions educatives dels enfocaments constructivistes d’orientació sociocultural.
 • Debats epistemològics en la construcció del coneixement psicoeducatiu:
  • investigació quantitativa, qualitativa i mixta;
  • coherència epistemològica i multiplicitat metodològica;
  • de la investigació bàsica a la investigació aplicada: el quadrant de Pasteur.
 • Estratègies metodològiques generals d’investigació i intervenció en psicologia de l’educació: estudi de casos; design-based research; investigació avaluativa.
 • Cervell i aprenentatge: les bases neurològiques de l’aprenentatge.
 • Cognició situada i distribuïda, aprenentatge i ensenyament situats.
 • Aprenentatge i sistemes d’activitat.
 • L’educació formal i escolar en la Societat de la Informació i la nova ecologia de l’aprenentatge.
 • Els textos acadèmics i professionals en psicologia de l’educació: normes, cànons i convencions.
 • L’elaboració de textos acadèmics i professionals en psicologia de l’educació.

Requisits: Cap.

Matèries obligatòries 

Matèria 2 ->

Be Sociable, Share!