Matèria 4. Ensenyar i aprendre en contextos d’educació formal i escolar

Assignatures:

Bases psicològiques del currículum escolar: disseny i desenvolupament. 6 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. Pla docent

L’anàlisi de les pràctiques educatives escolars: aprenentatge, activitat i discurs. 6 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. Prof.: Teresa Mauri i Rosa Colomina. Pla docent

Educació inclusiva i atenció a la diversitat. 6 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. (No s’activa en el curs 2019-20)

Aprenentatge, avaluació i qualitat de l’educació. 6 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. Prof.: Teresa Mauri i Mª José Rochera. Pla docent

Continguts:

 • Aproximacions teòriques a l’observació i anàlisi de les pràctiques educatives formals.
 • Activitat, activitat conjunta i mecanismes d’influència educativa.
 • Estratègies discursives, mecanismes semiòtics i construcció del coneixement en les pràctiques educatives formals.
 • L’avaluació dels aprenentatges escolars des de la perspectiva constructivista sociocultural i situada.
 • Avaluació i processos de reforma, innovació i millora de l’educació.
 • Les avaluacions comparatives internacionals sobre els nivells d’aprenentatge de l’alumnat.
 • Educació inclusiva, ensenyament adaptatiu i atenció a la diversitat.
 • Mesures i estratègies d’atenció a la diversitat en el centre educatiu.
 • De les teories de l’aprenentatge al disseny psicoinstruccional.
 • Models del disseny instruccional d’orientació constructivista en contextos d’educació formal.
 • El disseny d’entorns d’aprenentatge basats en la indagació: aprenentatge basat en projectes, en casos i en problemes.

Requisits: Haver cursat o estar cursant almenys una assignatura de la matèria 1 i una assignatura de la matèria 2 o de la matèria 3.

Matèries optatives

Matèria 5 ->

Be Sociable, Share!