Matèria 5. Estratègias d’aprenentatge, estratègies d’ensenyament i formació del professorat

Assignatures:

Identitat professional i estratègies d’ensenyament. 6 crèdits ECTS. Universitat Autònoma de Barcelona. Prof.: Carles Monereo. Pla docent

Estratègies de composició escrita i d’escriptura acadèmica. 6 crèdits ECTS. Universitat Ramon Llull. Prof.: Montserrat Castelló i Mariona Corcelles. Pla docent

La formació dels professionals de l’educació. 3 crèdits ECTS. Universitat de Girona. Porf.: Pilar Monreal Plan docente

Estratègies d’aprenentatge cooperatiu i tutoria entre iguals. 6 crèdits ECTS. Universitat Autònoma de Barcelona. Prof.: David Durán i Marta Flores. Pla docent

Continguts:

 • La identitat professional i les seves vinculacions amb les concepcions educatives, les estratègies d’ensenyament i els sentiments implicats.
 • Tècniques i instruments per a l’anàlisi de la identitat professional.
 • Estratègies per promoure el canvi en la identitat professional.
 • La investigació sobre el canvi d’identitat professional.
 • L’ensenyament i l’aprenentatge basats en la cooperació: marc conceptual i models explicatius.
 • Modalitats d’ensenyament cooperatiu i de tutoria entre iguals: anàlisi de casos.
 • Mètodes i estratègies d’ensenyament cooperatiu.
 • La investigació sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge basats en activitats cooperatives.
 • Pràctica reflexiva i professionalització docent.
 • Els centres educatius com a organitzacions que aprenen i com a escenaris de desenvolupament professional.
 • Escriptura i coneixement estratègic.
 • La regulació de l’escriptura acadèmica.

Requisits: Haver cursat o estar cursant almenys una assignatura de la matèria 1 i una assignatura de la matèria 2 o de la matèria 3.

<- Matèria 4

Matèries optatives

Matèria 6 ->

Be Sociable, Share!