Matèria 9. Àmbits específics d’intervenció i investigació psicoeducativa

Assignatures:

L’ús de representacions externes en els aprenentatges escolars. 3 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. Prof.: Mercè Garcia-Milà. Pla docent

Socialització, aprenentatge i cultura en comunitats minoritàries. 6 crèdits ECTS. Universitat Autònoma de Barcelona. Prof.: José Luis Lalueza. Pla docent

Atenció psicoeducativa en contextos socials i comunitaris. 6 crèdits ECTS. Universitat de Girona. Prof.: Moisés Esteban. Pla docent

Atenció psicoeducativa en l’educació infantil. 3 crèdits ECTS. Universitat de Girona. (No s’activa en el curs 2019-20)

Continguts:

  • Representacions externes i aprenentatges escolars: Els sistemes externs de representació com a eines epistèmiques. Els sistemes externs de representació en l’aprenentatge de les ciències i de les matemàtiques. Processos d’apropiació del sistema numèric. Taules, diagrames i gràfics.
  • Socialització, aprenentatge i cultura en comunitats minoritàries: Cultura, desenvolupament i diversitat en metes, valors i pràctiques educatives. Pautes de criança, educació, família i comunitat. Immigració i construcció de les cultures minoritàries. Cultura i multiplicitat de veus.
  • Atenció psicoeducativa en contextos socials i comunitaris: els programes de formació general de les famílies. Els programes de formació de mares i pares. Els programes de formació de les famílies i les relacionis família-escola. Els plans educatius integrals territorialitzats. Els plans educatius d’entorn.
  • Atenció psicoeducativa en l’educació infantil: El concepte d’infància. Intervenció psicoeducativa en la primera infància. Institucions, administracions i serveis d’atenció a la infància. Les interaccionis nens-adults en la família i en les institucions.

Requisits: Haver cursat o estar cursant almenys una assignatura de la matèria 1 i una assignatura de la matèria 2 o de la matèria 3.

<- Matèria 7

Matèries optatives

Be Sociable, Share!