Matèria 7. Atenció psicoeducativa a les persones amb necessitats educatives especials

Assignatures:

Habilitació i adquisició del llenguatge, comunicació augmentativa i escriptura en persones amb necessitats educatives especials. 6 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. Prof.: Rosa Vilaseca i Magdalena Rivero. Pla docent

Família, discapacitat i atenció precoç. 6 crèdits ECTS. Universitat Ramon Llull. Prof.: Joana Maria Mas. (No s’activa en el curs 2019-20)

L’atenció a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge. 3 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. (No s’activa en el curs 2019-20)

Continguts:

  • Trastorns del desenvolupament i de l’aprenentatge. L’àmbit de la comunicació i del llenguatge.
  • Procediments d’intervenció educativa en persones amb problemes de comunicació i de llenguatge.
  • Comunicació augmentativa i alternativa.
  • Avaluació i diagnòstic del nen amb discapacitat i/o trastorns del desenvolupament, i del seu context familiar.
  • Intervenció sobre el nen i els seus entorns naturals (família i comunitat).
  • Planificació, organització, gestió i avaluació dels serveis d’atenció precoç.
  • Dificultats d’aprenentatge en les diferents etapes educatives.
  • Dificultats d’aprenentatge de la llengua escrita i de les matemàtiques.
  • Atenció a la diversitat i dificultats d’aprenentatge: estratègies d’intervenció.

Requisits: Haver cursat o estar cursant almenys una assignatura de la matèria 1 i una assignatura de la matèria 2 o de la matèria 3.

<- Matèria 6

Matèries optatives

Matèria 8 ->

Be Sociable, Share!