Matèria 6. Cultura lletrada, alfabetització i aprenentatge

Assignatures:

Processos d’alfabetització, desenvolupament personal i aprenentatge. 6 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. (No s’activa en el curs 2019-20)

Estratègies de lectura i d’escriptura: aprenentatge, ensenyament i intervenció. 3 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. Prof.: Nuria Castells. Pla docent

Plurilingüisme i interculturalitat. 3 crèdits ECTS. Universitat de Girona. Prof.: Carina Siqués. Plan docente

Continguts:

  • El procés inicial d’alfabetització.
  • Processos cognitius i psicolingüístics implicats en l’aprenentatge del llenguatge escrit.
  • Dimensions socials, culturals i lingüístiques del procés d’alfabetització.
  • La lectura i l’escriptura com a instruments de reflexió i construcció.
  • Llegir i escriure per aprendre en les diferents etapes educatives.
  • Investigació i intervenció en els processos d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura com a instruments d’aprenentatge.
  • Bases psicopedagògiques de l’educació bilingüe i plurilingüe: relacions L1/L2/L3.
  • Coneixement lingüístic i rendiment escolar.
  • L’educació en un context multicultural i plurilingüe.

Requisits: Haver cursat o estar cursant almenys una assignatura de la matèria 1 i una assignatura de la matèria 2 o de la matèria 3.

<- Matèria 5

Matèries optatives

Matèria 7 ->

Be Sociable, Share!