Matèria 8. Escenaris d’aprenentatge i pràctiques educatives en la societat de la informació

Assignatures:

Entorns, instruments i pràctiques d’aprenentatge virtual. 6 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. Prof.: César Coll i Anna Engel. Pla docent

L’aprenentatge al llarg de la vida: entorns, pràctiques i recursos. 3 crèdits ECTS. Universitat de Barcelona. (No s’activa en el curs 2019-20)

Continguts:

  • Impacte i usos de les TIC en l’educació formal.
  • Les TIC i la nova ecologia de l’aprenentatge.
  • Els aprenents del segle XXI: alfabetització i cultura digital.
  • El disseny d’entorns d’aprenentatge basats en les TIC.
  • Web 1.0, web social i web semàntica: característiques, programari i usos educatius.
  • De les plataformes d’e-learning als entorns personals de treball i aprenentatge.
  • L’aprenentatge adult: principis.
  • Pràctiques, entorns i recursos d’aprenentatge al llarg de la vida.
  • Les TIC i l’aprenentatge al llarg de la vida.

Requisits: Haver cursat o estar cursant almenys una assignatura de la matèria 1 i una assignatura de la matèria 2 o de la matèria 3.

<- Matèria 7

Matèries optatives

Matèria 9 ->

Be Sociable, Share!