Tag: educación secundaria

Novedades

Defensa de la tesis “La identidad profesional de los profesores de matemáticas y ciencias sociales en la educación secundaria”

Tesis en proceso, Tesis UB

Improving L2 Writing Productions through Formative Assessment in a Wiki Supported Environment Feedback and Teacher Guidance for Learning Diaries in a Secondary Education Context

Tesis en proceso, Tesis UB

Evaluación formativa, seguimiento de los estudiantes y feedback del profesor con uso de TIC: Análisis de algunas prácticas evaluativas en la Educación Secundaria.

Tesis presentadas, Tesis UdL

El uso de información WEB en el desarrollo de procesos de aprendizaje de conocimientos sociales. Un estudio empírico en la Educación Secundaria Obligatoria

Tesis presentadas, Tesis UdL

Information-problem solving in Secondary Education: analyses of cognitive processes using Web information and their improvement through embedded instruction

Tesis presentadas, Tesis UdG

Coconstrucción de conocimiento algebraico en el primer ciclo de la ESO mediante la participación en foros de conversación electrónicos

Tesis presentadas, Tesis UdL

La relació entre actituds i competències lingüístiques entre l’alumnat d’origen immigrant a Catalunya. Un estudi a l’Educació Secundària Obligatòria

Tesis presentadas, Tesis URL

Acompanyament al professorat novell: avaluació d’un programa per a la construcció del coneixement professional

Tesis presentadas, Tesis UdL

El conocimiento lingüístico del alumnado inmigrante al finalizar la educación secundaria obligatoria en Cataluña: un estudio longitudinal

Tesis presentadas, Tesis URL

Construir la veu filosòfica mitjançant l’escriptura col•laborativa: una comunitat d’aprenentatge de la Filosofia a Batxillerat

Tesis presentadas, Tesis UB

Els factors d’influència en l’ús educatiu d’Internet per part del professorat d’educació primària i secundària obligatòria de Catalunya

Tesis presentadas, Tesis UB

Los problemas en la evaluación del aprendizaje matemático en la educación obligatoria: perspectiva de profesores y alumnos

Tesis presentadas, Tesis UB

L’anàlisi del procés d’ensenyament i aprenentatge del pensament crític en Educació Secundària. Un estudi de casos des dels mecanismes d’influència educativa

Tesis presentadas, Tesis UB

Análisis de la coherencia y continuidad de las decisiones pedagógicas y acreditativas en el Área de Matemáticas en la ESO y de las estrategias para favorecerlas mediante un proceso de asesoramiento

Tesis presentadas, Tesis UB

La evaluación de los alumnos con dificultades en el aprendizaje en el área de matemáticas en la ESO: programas evaluativos y usos de la evaluación

Tesis presentadas, Tesis URL

Els procediments d’estudi de textos a l’ESO: concepcions i pràctiques